Kounické prohlášení

Ačkoliv má hodinová výstražná demonstrativní stávka 12. 9. za cíl jednoznačný požadavek – českou elektřinu do českých rukou, a tedy zejména přijatelné ceny pro české občany, není to hlavním a jediným cílem Stávkového výboru. Stávkový výbor chce touto akcí propojit národní síly a rozdmýchat v lidech odvahu a sílu k vyjádření národního odporu proti vládě Petra Fialy, která likviduje Českou republiku, její ekonomiku, národní bohatství i národního ducha a pošlapává svobodu občanů.

Stávkový výbor se skládá ze zástupců politických i nepolitických subjektů a osobností české národní scény, kteří vnímají, že stávající politický systém dlouhodobě umožňil postupné a dlouhodobé rozebírání národního bohatství a předání řízení České republiky do cizích rukou. A kteří také vnímají, že k nápravě je nutné směřovat k systémovým změnám, a nikoliv pouze k pokračování ve volebních bojích, které neřeší to podstatné.

Je potřeba směřovat k ústavním zárukám ochrany národního hmotného i duchovního bohatství, k zárukám mezinárodní neutrality a k mnohem bezpečnější ochraně svobody člověka včetně jeho fyzické integrity. Je nutné směřovat ke skutečné demokracii, tedy aby volení zástupci byli skutečné osobnosti a nikoliv zdvihači rukou. Volení zástupci by pak měli být při jednání proti národním zájmům odvolatelní a měli by za své činy nést plnou zodpovědnost. V zásadních otázkách je pak nutné znát postoj všech občanů, tedy umožnit rozhodovat pomocí referend.

Stávkový výbor si klade za cíl podnítit vznik silného národního proudu spojujícího všechny pronárodní politické i nepolitické síly, který povede k systémovým změnám důležitým k ochraně národních zájmů naší země.

Stávka 12. 9. má napomoci k probuzení národní síly a hrdosti. Má to být první krok k tomu, aby vláda nad naší zemí přešla opět do rukou českých občanů. Proto zveme všechny další subjekty i osobnosti ke spolupráci. A proto také vyzýváme všechny, kteří se chtějí na této zásadní činnosti podílet, aktivně se zapojte do šíření našich společných idejí a informací o chystané stávce, jejímž hlavním cílem je to, aby naše děti mohli žít ve své vlastní zemi, která jim a jejich potomkům poskytuje bezpečné zázemí pro plný rozvoj jejich osobností a schopností.

Na hradě Dolní Kounice došlo v roce 1185 k usmíření Čechů a Moravanů, což byl jeden z nejdůležitějších momentů pro vznik státu, který přetrval do dnešních dní. A my na tento historický moment chceme navázat, protože je naše země, tak jako v tehdejších dobách, opět v ohrožení. Věříme, že právě na tomto místě se podaří rozdmýchat naději pro Českou republiku.

Hrad Dolní Kounice, 4. srpna 2023

    

    

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

#stavkovyvybor