O stávce

jaká bude forma stávky 12. 9.?

Stávka 12. 9. si neklade za cíl ochromit ekonomiku země. Stávka 12. 9. je stávkou demonstrativní, tedy má ukázat množství lidí, které nesouhlasí s politikou vlády Petra Fialy. Slovo stávka je odvozené od slov: stát, zastavit. Jde o to zastavit na hodinu činnost a ukázat souhlas s požadavkem této stávky. Jde o to demonstrovat společnou sílu.

V dostatečném předstihu bude vyhlášeno, jak se viditelně označit tak, aby všichni lidé zapojení do stávky na ulici, v dopravních prostředcích, v zaměstnání atd. byli vidět. Pokud se každý čtvrtý člověk na ulici zapojí do této stávky, pak každý uvidí, že skutečně máme sílu posunout věci pozitivním způsobem.

Zapojení do stávky bude možné a vhodné ještě dalšími způsoby, nejen označením na oděvu, například skutečným zastavením pracovní i jiné činnosti, ale nechceme, aby někdo riskoval ztrátu zaměstnání, nebo došlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti. Podrobnější doporučení pro formu stávky připravujeme.

proč hodinová stávka?

Pro demonstraci našeho spojení je hodinová stávka dostatečná. Tato hodinová demonstrativní stávka je však pouze začátek. Pokud se stávka podaří a lidé i vláda uvidí sílu našeho spojenectví, budeme v našich společných aktivitách pokračovat dál a nezůstaneme rozhodně pouze u hodinové výstražné stávky.

proč byl jako požadavek stávky zvolena elektřina?

Samozřejmě není problém naší národní elektřiny prodávané přes lipskou burzu tím jediným problémem, který naše vláda záměrně neřeší. A také samozřejmě v případě, že by vláda tento požadavek splnila, nebude celá naše aktivita rozpuštěna. Problematika elektřiny byla zvolena jako velmi jednoznačný, neoddiskutovatelný požadavek, na kterém se může shodnout skutečně celý náš národ, a který by vláda, pokud by skutečně naslouchala požadavkům obyvatel naší země, a pokud by plnila své povinnosti tak jak má, měla bezodkladně splnit.

jde stávkovému výboru pouze o cenu elektřiny?

Stávkový výbor se skládá ze zástupců opozičních stran, spolků, hnutí a z osobností opoziční národní scény. Každý ze stávkového výboru vnímá nebezpeční pro naší zemi z jednotlivých kroků, které realizuje vláda Petra Fialy, jež je zcela poslušna příkazům z rukou cizích zájmových vlivových skupin včetně diktátu Evropské unie. Cena elektřiny je pouze jedním z problémů, který však, pokud by se řešil co nejdříve, může zásadně pomoci situaci obyvatel a ekonomice České republiky. Tím však naše aktivita rozhodně nekončí. Členové stávkového výboru vnímají situaci v České republice komlexně a budou svoji další aktivitou podporovat naše národní zájmy.

může stávku vyhlásit někdo jiný než odbory?

Stávka je forma protestu. Stávka může být vyhlášena buď podle zákona o kolektivním vyjednávání za zaměstnance, a tam hrají rozhodující roli odbory, a nebo to může být stávka politická, a tam může stávkovat každý občan bez ohledu na členství v odborech. Tedy nikoliv pouze zaměstnanec větších firem, ale i živnostník, majitel firmy, žena na mateřské, důchodce, student atd. Při této politické stávce odbory nehrají rozhodující roli, přesto se jako velké organizace sdružující občany mohou do takové stávky zapojit.

co se bude dít po stávce?

Stávkou 12. 9. naše aktivita nekončí, ale teprve začíná. Pokud se podaří spojit naše síly a demonstrovat je veřejně, pak rozhodně budeme pokračovat v naší aktivitě dál. Důležité je, že pokud každý v naší zemi uvidí, že je tolik lidí ochotno se veřejně postavit a přihlásit se k této společné národní akci, pak skutečně můžeme posunout věci pozitivním způsobem dál. Důležité je, že stávkový výbor je složen ze zástupců různých opozičních stran, spolků a osobností. Není to projekt jakési jedné strany, která by chtěla realizovat svůj úzce definovaný program, ale projekt společný, který svým složením garantuje průnik různých názorových pohledů, který je jednoznačně definován národními zájmy.

mohou být za stávkou schovány skryté zájmy nějaké zájmové skupiny?

V tomto směru hraje důležitou roli široké složení stávkového výboru, které garantuje, že celá aktivita nebude zneužita nějakou úzkou zájmovou skupinou, která by mohla vyústit v cíle, jež by šly proti zájmům našich občanů. Důležitý je demokratický duch celého spojenectví.

proč?

Ta nejkratší, ale nejzávažnější otázka nakonec. Proč to vše? Není jednodušší plout s davem, nevyčnívat a čekat, že ono to nějak dopadne? Vždyť přece většina lidí ještě má prostředků dost, mohou si koupit telefon, jet na dovolenou. Jenže co bude za deset, za dvacet let? Když vidíme jaké snahy tato vláda zcela bez skrupulí a zcela bezohledně realizuje? V jaké zemi budou žít naše děti, když tato vláda realizuje kroky, které destruují naší zemi způsobem, ze kterého se budeme vzpamatovávat řadu let, ale spíše právě desetiletí?

Neděláme to pro nás.

Musíme být zodpovědni za odkaz, který nám přenechali naši předkové.

Musíme být zodpovědni za budoucnost našich dětí!

text vyhlášení stávky


    

    

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

#stavkovyvybor