Tisková zpráva: 12. září 2023 proběhla hodinová demonstrativní stávka a vznik Národního proudu

Na území České republiky proběhla hodinová demonstrativní stávka proti politice vlády pětikoalice. Výzvu ke stávce podepsalo 5 282 lidí, vydali jsme placky, letáky, samolepky a bannery. Na webu stavkovyvybor.cz jsme zachytili vývoj celé stávkové aktivity, bude zde i fotogalerie a sestřih videopříspěvků ze stávkového dne, web bude dále k dispozici veřejnosti. Od vyhlášení stávky jsme pravidelně vysílali každý týden vysílání Stávkového výboru. Sledovanost jednotlivých vysílání se pohybovala od několika desítek tisíc po téměř 300 000 zejména na Raptor TV.

Stávková setkání probíhala po celé zemi, v Praze na Letné u kyvadla proběhlo stávkové setkání s živým přenosem Raptor TV (youtu.be/o_0NhgjkrUs), na kterém promluvili někteří z členů Stávkového výboru: Václav Hrabák, David Bohbot, Vladimíra Vítová, Ondřej Thor, hosté Václav Novotný, Josef Nerušil, Zuzana Vedralová, Pavel Matějka a další. Virtuální pochodeň byla na webových stránkách zapálena celkem 43 969x, dvě skutečné stávkové pochodně byly zapáleny na Letné. Spojili jsme se telemosty se stávkovými setkáními v Brně, na Vysočině a Karlových Varech. V Praze proběhl happening „koupání“ politiků pětikoalice ve Vltavě. Myšlenky stávky se šířily po sociálních sítích, pozornost našemu úsilí věnovala televize Jany Bobošíkové Aby bylo jasno, vyšel velký rozhovor s představitelem stávkového vedení v týdeníku Naše Pravda. Mediální pozornost nám dále věnoval Protiproud, Iportal24, NeČT24, Svobodná televize, KTV a další. Děkujeme za podporu.

Nejdůležitější na celé demonstrativní stávce bylo propojení aktivních lidí z celé republiky, vytváření komunikace, propojování na místních úrovních. Vytvořili jsme síť krajských koordinátorů, našich „tribunů“, kteří zahájili koordinaci lidí z celé ČR, v posledních dnech se denně hlásilo několik desítek lidí k podpoře, či reálně pomohli s popularizací stávky, zasíláním emailů, roznosem letáčků. Přihlásily se desítky lidí z regionů se zájmem o zapojení do budoucích aktivit. V brzké době plánujeme setkání tribunů v Čechách i na Moravě a Slezsku.

Více jak 4 měsíce pracoval stávkový výbor o více jak 15 lidech, činnost stávkového výboru podpořily více jak 2 desítky podporovatelů, odborníků, politiků, občanských aktivistů, manažerů, podnikatelů. Proběhlo několik desítek dvoustraných jednání s různými politickými i nepolitickými subjekty o možné podpoře či součinnosti při stávce.

Organizátory a členy stávkového výboru příprava stávky a rostoucí podpora občanů podnítila v další činnosti. Vnímáme odpovědnost za to, že veřejnost vložila důvěru v myšleny a ducha naší společné stávky a proto budeme pokračovat v další činnosti. Máme zájem využít potenciál podporovatelů stávky k dalšímu vědomému, cílenému a razantnějšímu postupu proti destrukci státu činěného stávající vládou.

Proto jsme založili Občanskou iniciativu Národní proud a dohodli se, že budeme pokračovat v úsilí nejen o zastavení likvidace naší země pětikoaliční vládou, ale i v nastolení zásadních systémových změn důležitých pro zachování suverenity naší země a bezpečí a svobody našich občanů. V blízké době budeme pořádat setkání všech, kteří se aktivně zapojili do přípravy stávky a k další spolupráci zveme i jakékoliv další zájemce. Naším cílem je spojování národní opozice a proto budeme pokračovat v dalších jednáních o spolupráci a spojování opozičních sil. Již během přípravy stávky jsme šířili heslo: „Stávkou to nekončí, ale začíná,“ a tento svůj slib daný veřejnosti bereme všichni zodpovědně a naprosto vážně.

Založili jsme webové stránky narodniproud.cz, na kterých jsme zveřejnili úvodní ustanovení, která mají být základními kameny pro spojování veřejnosti i představitelů národní opozice:

Národní proud

Chceme suverénní a sebevědomý stát založený na stabilních hodnotách, který je řízen schopnými a kompetentními lidmi pracujícími ve prospěch obyvatel, a ve kterém žijí svobodní a prosperující občané v bezpečném a zdravém prostředí, kteří mohou plně a svobodně rozvíjet svůj vlastní potenciál.

Občanská iniciativa Národní proud spojuje, a je otevřena všem občanům, kteří

    I. odmítají likvidaci našeho státu Evropskou unií a chtějí se vymanit z jejího zhoubného vlivu(1),

    II. odmítají útočný charakter vojenského paktu NATO a chtějí neutrální a mírovou zahraniční politiku(2),

    III. chtějí aby stát vlastnil základní infrastrukturu a národní bohatství, které má sloužit občanům naší země(3),

    IV. chtějí, aby měl každý právo na nedotknutelnost svého zdraví a vlastnění základních prostředků pro důstojný život(4),

    V. odmítají systém politických stran, který způsobil postupnou destrukci naší země a chtějí takovou změnu politického systému, díky níž budou přímo voleni důvěryhodné osobnosti s morální integritou, jež bude možné při neplnění svých povinností odvolat(5),

a kteří budou aktivně pracovat na co nejrychlejším ukončení loutkové pětikoaliční vlády a nastolení vlády nové, která se bude odborně a s péčí řádného hospodáře starat o naše společné věci.

Národní proud zve všechny zástupce spolků, stran, hnutí i osobnosti bez ohledu na pravo-levé politické přesvědčení ke společné spolupráci(6).


(1) Cílem je nebýt v Evropské unii, která je nereformovatelná. Hospodaření České republiky je po posledních letech v katastrofálním stavu, tedy opouštění Evropské unie musí být řízeno tak, aby mělo co nejmenší negativní dopad na obyvatele.

(2) NATO neplní svojí funkci obranného paktu. Další setrvávání v NATO se tak pro naši republiku stává bezpečnostní hrozbou. 

(3) Naše vlastní infrastruktura budovaná po druhé světové válce byla po převratu v roce 1989 pod rouškou „svobodných voleb“ postupně demontována. Základní fungování státu není možné bez toho, aby tyto oblasti nepřešly opět do vlastnictví státu. 

(4) Každý občan má mít právo na svobodné rozhodnutí, zdali mu má být proveden jakýkoliv lékařský zákrok či aplikován lékařský prostředek. Každý občan má mít právo na vlastnění hotovosti, obydlí, osobního dopravního prostředku, pěstování vlastních potravin, užívání vlastních energií atd. 

(5) Systém politických stran je pouze nástrojem k ovládání státu nikým nevolenými zájmovými skupinami a je to důvod, proč se nacházíme jako země v bezútěšné situaci. A tento systém se nám současně snaží z důvodů své sebezáchovy tvrdit, že jinak to nejde. Řešení je však jednoduché. Přímá volba konkrétních lidí, kteří mají životní zkušenosti, každý si o nich může zjistit jak se chovali během celého svého života, jakou mají důvěryhodnost. Systému politických stran již nedůvěřuje většina obyvatel, přitom však nevidí východisko. Východisko přitom záleží pouze na tom, jak se společně rozhodneme. 

(6) Tato iniciativa je nepolitická v tom smyslu, že nedochází k zakládání nové politické strany. Pro to, abychom mohli společnými silami prosadit výše zmíněné body, je nutná spolupráce všech sil opozice jako jednoho společného bloku.


    

    

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

#stavkovyvybor