Pokračujeme společně dál,
aby naše děti měli kde žít!
narodniproud.cz

Aktuální – Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

Volby do EP přibrzdily válečné přípravy, ale váleční inženýři se spolu s naší vládou snaží válečný konflikt stejně rozdmýchat. Ale přesto se nás bojí a proto v našich aktivitách musíme pokračovat. Podali jsme trestní oznámení v souvislosti s vyvezením Korunovačního kříže a obeslali jsme všechny, kteří mohou zasáhnout do hrozby jeho opětovného vyvezení. A zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku – 13. července – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu.

 

Aktuální – Hovory Národního proudu – Libor Halík

Odvezení Korunovačního kříže je zlé. Proroctví týkající se budoucnosti nejen Ruska a Ukrajiny, ale i Čech, Moravy a Slovenska. Ukrajinští pravoslavní kněží bohužel ustoupili ukrajinské vládě. O vyhnání Cyrila a Metoděje z Moravy, o proroctví z Fatimy a o zasvěcování zemí Panně Marii s pravoslavným knězem Liborem Halíkem hovořil Václav Hrabák

 

Stávka 19. 2. 2024!

Stávka 27. 11. 2023!

Foto-galerie


Tisková zpráva: 12. září 2023 proběhla hodinová demonstrativní stávka a vznik Národního proudu

Stávková pochodeň byla zapálena 43 971x !

Stávková pochodeň byla zapálena virtuálně 43 969x a 2x na Letné u kyvadla
(zapalování bylo 12. 9. ve 24 hodin ukončeno)

Podpořte stávku svým podpisem na našem webu: Podepsat

Kounické prohlášení

Stávkový výbor:


Václav Hrabák
publicista

Oldřich Voženílek
právník

Ivo Osovský
občanský aktivista

Ivan Noveský
energetický expert

Jaroslav Turánek
imunolog a vakcinolog

Vladimíra Vítová
předsedkyně ANS

Daniel Solis
politolog, v zahraničí

David Bohbot
bezpečnostní expert

Jan Michael Kubín
předseda hnutí Cesta

Václav Havlíček
občanský aktivista

Jan Dolens
kameraman a publicista

Josef „Pepa“ Nos
písničkář

Jiří Lomoz
fotograf

Roztislav Kubíček
Občan v odporu

Ondřej Thor
občanský aktivista

David Stránský
občanský aktivista
Stávkový výbor bude průběžně aktualizován

Vyhlášení stávky 12. září 2023

Vláda Petra Fialy - reprezentující přibližně 28 % oprávněných voličů - rozvrátila naši zemi již natolik, že i mnozí její vlastní voliči se právem cítí být zrazeni. Členové vlády jednají přesně opačně než slibovali před volbami. Vláda zadlužuje naši zemi nebývalým způsobem, rozhazuje naše peníze na cizí válečné konflikty a místo řádného hospodaření ožebračuje nejzranitelnější sociální vrstvy. Vnímáme, že situace již dospěla tak daleko, že není možné již dále mlčet. Aby vláda začala plnit alespoň své základní povinnosti služby vůči občanům, vyhlašujeme na 12. září výstražnou hodinovou stávku.

Zásadní oblastí, ve které vláda naprosto selhala, a která má dalekosáhlé důsledky na naši ekonomiku a životní úroveň, je energetika. Vláda dopustila a denně se podílí na tom, že je veškerá elektřina vyráběná na našem území prodávána v zahraničí a naši občané si ji tak musí zbytečně kupovat mnohonásobně dráž. Vláda nevyužila ani jeden z možných nástrojů, aby tento šílený stav změnila a ožebračování našich občanů zastavila. Důsledky jsou fatální. Naše firmy krachují, ceny potravin i jiného zboží rostou, naše inflace je rekordní a děsivá. A příčiny tohoto katastrofálního vývoje vláda nejen neřeší, ale přímo podporuje. Pozornost stále se menšící skupiny svých příznivců pak vláda odvrací od těchto příčin k nekoncepčním, nesystémovým a nespravedlivým „balíčkům“ vlastní výroby, které jsou spíše sebezničující než ozdravné.

Nechceme, aby vláda jen vytloukala klín klínem a lepila díry z peněz, o které nás připraví někde jinde. Máme proto zásadní a zcela splnitelný požadavek – aby česká elektřina patřila do českých rukou! Česká republika zachází s vlastními národními zdroji elektrické energie tak, jako žádná jiná země na světě, a to ani jako žádná jiná země Evropské unie! Jsme proto přesvědčeni, že je tento náš požadavek legitimní a celospolečenský a že je v souladu s nejlepšími zájmy politické levice i pravice, politických unionistů i jejich odpůrců. Jde o životní zájem celého národa a nikoli nějaké úzké politické skupiny. Z tohoto důvodu věříme, že náš požadavek zarezonuje celým národem a že se vláda probudí a okamžitě začne hájit zájmy vlastního národa místo zájmů cizích.

Vzhledem k tomu, že tato situace už trvá dlouho, vyhlašujeme na den 12. září od 13 do 14 hodin celostátní protestní stávku, abychom dali vládě najevo, že už to nehodláme dále mlčky trpět. Konkrétní podoba této stávky bude záležet na tom, kolik organizací, odborových svazů, politických stran, ale především kolik občanů se k této stávce přidá. Proto je důležité, aby ji na internetu již nyní podpořilo co nejvíc lidí svým veřejným nebo i neveřejným podpisem, a aby každý člověk, kterého tato stávka osloví, jí aktivně podporoval a informoval o ní své okolí. Budeme připravovat materiály k tisknutí a šíření, aby se o této stávce dozvěděl úplně každý občan naší země.

Vláda samozřejmě nechybovala a nechybuje jen v oblasti elektrické energie. Vláda rozhodně postupuje proti zájmům našich občanů v dalších oblastech, jako například odmítání odebírání plynu z ukrajinského plynovodu, zvaní cizích vojsk na naše území, cenzura, dovoz závadných potravin z Ukrajiny, zhoršování finanční situace nejzranitelnějších obyvatel. Stávkový výbor bude bedlivě sledovat další konání vlády a v případě nutnosti bude reagovat dalšími kroky. Avšak nyní požadujeme jednoznačně splnitelný úkol, ze kterého bude mít prospěch každý obyvatel České republiky, a který vláda může reálně realizovat během následujících tří měsíců.

My, co nyní vyhlašujeme tuto stávku, se tímto neprohlašujeme za samozvané vůdce. S požadavky této stávky souzní mnoho osobností a představitelů různých odborů, spolků, stran a hnutí. Všechny zveme ke společnému stolu jako rovnocenné partnery, protože jedině společnou silou můžeme zvrátit destruktivní politiku české vlády. Společně vytvoříme stávkový výbor, který bude definovat konkrétní podobu stávky a jehož zástupci budou jednat s vládou. Tato iniciativa není projektem žádné politické strany nebo nějaké úzké zájmové skupiny. Je to společná iniciativa občanů, opozičních stran, odborů a dalších organizací.

Nejdůležitější je však aktivita vás všech. Pokud by se nezapojil dostatečný počet lidí, mohlo by se stát, že se nás Fiala se svými pohůnky přestane bát. Ale oni se již teď bojí. A my jim našimi společnými silami musíme ukázat, že si s námi již dále nemohou dělat, co se jim zlíbí. S podporou mainstreamových médií zatím nemůžeme počítat. Informování široké veřejnosti je proto pouze a jen v našich rukách. Budeme potřebovat šíření informací prostřednictvím sociálních sítí, ale jejich dosah je omezen sofistikovanými cenzurními algorytmy. Proto bude důležité se vrátit i k médiu, které nejde snadno centrálně omezit, a to k potištěnému papíru.

V krajských městech zřídíme koordinační centra a i pro okresy budeme hledat koordinátory pro šíření letáků. Proto prosíme jakékoliv dobrovolníky, aby kontaktovali naše krajské zástupce. Pokud se aktivně zapojí desetitisíce lidí, dostanou se naše informace k úplně každému obyvateli naší země. Pokud každý z desetitisíců lidí vytiskne 100 letáků, dostanou se tyto letáky do milionu poštovních schránek. Každý týden, počínaje příští středou, vás budeme pravidelně informovat o novinkách – o tvoření stávkového výboru, o aktivitách dobrovolníků, o případných reakcích vlády a podobně. Proto zůstaňte s námi v kontaktu a kromě přihlášení se k odběru na našich webových stránkách stavkovyvybor.cz, alespoň jednou týdně sledujte náš web, případně naše vysílání. E-mailová komunikace totiž může být velmi snadno blokována.

Osud naší země je pouze a jen v našich rukách. Ale protože náš národ se po dlouhém otálení nakonec vždy tváří v tvář nebezpečí dokáže ozvat, věříme, že i tentokrát se hlas českého, moravského a slezského lidu pozvedne a prosadí zájmy obyvatel naší krásné země.

Mlčení je souhlas!VIDEO z vyhlášení

Přípravný stávkový výbor

Ing. Václav Hrabák,   publicista
JUDr. Oldřich Voženílek,   právník
Ivo Osovský,   občanský aktivista

    

    

Vysílání Národního proudu 28. 6. 2024

 

Hovory Národního proudu – Libor Halík

 

Vysílání Národního proudu 5. 6. 2024

 

Vysílání Národního proudu 21. 5. 2024

 

Shromáždění za návrat Korunovačního kříže – Praha 8. 5. 2024

 

Pozvánka na shromáždění za návrat Korunovačního kříže 8. 5.

 

Korunovační kříž – Petr Bahník (II. část)

 

Vysílání Národního proudu – Pozvánka na shromáždění 8.5. za navrácení korunovačního kříže

 

Hovory Národního proudu – Petr Bahník – I. část

 

Hovory Národního proudu – Daniela Šenarová

 

#stavkovyvybor